Yükleniyor...
0
Destek
0
Cevap
0
Görüntüleme
Cevap Yaz
Listeme Ekle

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Stajyer Rau 05 Mart 2024 17:32
110 Hisse Senetleri
150 İlk Madde Ve Malzeme
151 Yarı Mamuller - Üretim
152 Mamüller
153 Ticari Mallar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
159 Verilen Sipariş Avansları
170 YYİO İşleri Maliyet
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
240. Bağlı Menkul Kıymetler
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
242. İştirakler
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
245. Bağlı Ortaklıklar
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklügü Karşılığı (-)
250. Arazi Ve Arsalar
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252. Binalar
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar
257. Birikmiş Amortismanlar (-)
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
259. Verilen Avanslar
260. Haklar
261. Şerefiye
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264. Özel Maliyetler
268. Birikmiş Amortismanlar (-)
271. Arama Giderleri
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
278. Birikmiş Tükenme Payları (-)
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
340. Alınan Sipariş Avansları
350. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
440. Alınan Sipariş Avansları
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
500. Sermaye
502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar (-)
520. Hisse Senedi ihraç Primleri
521. Hisse Senedi iptal Karları
540. Yasal Yedekler
541. Statü Yedekleri
542. Olağanüstü Yedekler
549. Özel Fonlar