Yükleniyor...

Unvan/Meslek Belirtilmemiş
-

Sorduğu Sorular

ünal karaarslan 30.08.2022 13:31
Vadeli olarak 100.000 TL’ye satılan bir varlık, %17 faiz oranı üzerind...

A) 92 günB) 90 günC) 95 günD) 91 günE) 93 gün

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:32
Bankanın; % 17 dış iskonto uyguladıktan sonra, sahibine 5.700 TL ödedi...

A) 6.569 TLB) 6.669 TLC) 6.434 TLD) 6.356 TLE) 6.867 TL

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:32
Toplam karı 400.000 TL ve faaliyet kaldıracı 2 olan bir işletmenin sat...

A) 360.000 TLB) 240.000 TLC) 280.000 TLD) 300.000 TLE) 120.000 TL

   
kar
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:34
K Üretim İşletmesi'nin fiili çalışma hacminde üretime yüklenen tahmini...

A)

 
   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:36
Sigorta ettirenin sigortalıdan temel farkı nedir?

A) Sigorta şirketinin muhatabı olmasıB) Poliçeyi yanında bulundurmak zorunda olmasıC) Primi ödeyen kişi olmasıD) Sözleşmeyi sadece kendisinin düzenleyecek olmasıE) Poliçeyi kendi adına düzenleyen kişi olması

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:38
Aşağıdakilerden hangisi sigorta teminatlarının özelliklerinden biridir...

A) Türkiye’de sigorta teminat tutarları sınırlıdır.B) Poliçede belirtilen risk meydana geldiğinde sigortalıya ödenen tutardır.  C) Poliçede belirtilen ve ödenecek olan maksimum tutardır.D) Kamu otoritesi tarafından belirlenir.E) Hepsi

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:38
Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen ve kişilerin yaptır...

A) Özel SigortaB) Hayat SigortasıC) Sorumluluk SigortasıD) Sosyal Güvenlik Sigortası  E) Zorunlu Sigorta

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:43
Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatal...

A) Mevzuda hataB) Vergilendirme döneminde hataC) Mükellefin şahsında hataD) Matrahta hataE) Mükellefiyette hata

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:46
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi destekleyenlerin görüşlerinden ...

A) Küreselleşme, daha barışçıl bir ortamın yaratılabilmesine imkân sağlarB) Küreselleşme, toplumları bütünleştirir  C) Küreselleşme, ekonomileri daha rasyonel hale getirirD) Küreselleşme, insanlığın genel refah seviyesini yükseltirE) Küreselleşme, ulusal bütünlüğü bozar

   
0
Destek
1
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:47
Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmeciliğin gelişimine katkı ...

A) İş Çevresinin GenişlemesiB) Ülkeler arası anlaşmazlıkların artması  C) Ekonomik Entegrasyonun artmasıD) Teknolojik Gelişim  E) Uluslararası Rekabetin Artması

   
0
Destek
0
Cevap

Cevapladığı Sorular

Bu kullanıcı maalesef hiç soru cevaplamamış.

Listeleri

Bu kullanıcının listesi bulunmuyor.