Aşağıdakilerden hangisi COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin özetlendiği 3 boyutlu “COSO küpünde” yer alan ana unsurlar arasındadır?

A) Birim yöneticilerinin özlük hakları  

B) 8 Bileşen

C) Üst yönetim direktifleri  

D) Bağımsız denetçi raporları  

E) Muhasebe sistemi

4867 NUMARALI CEVAP


cevap B) 8 Bileşen

Cevaplayan: aydinaydin90 |

Cevap sayısı: 
1