Aşağıdakilerden hangisi risklerin izlenmesinde kullanılan araçlardan birisidir?

A) Stratejik vizyon ve misyon

B) Risk havuzları  

C) Değer zinciri analizi  

D) Süreç haritaları  

E) Risk haritaları  

4871 NUMARALI CEVAP


cevap E) Risk haritaları  

Cevaplayan: aydinaydin90 |

Cevap sayısı: 
1