Aşağıdakilerden hangisi üçlü savunma hattı ile ilgili olarak doğru olmayan ifadedir?

A) Model, birinci, ikinci ve üçüncü savunma hatlarının, ayrı ayrı ve birbirleri ile olan etkileşimlerini açıklamaktadır  

B) 3’ lü Savunma Hattı Modelinin en büyük amacı, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada, risklerin etkin yönetimine yönelik olarak Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime güvence sağlayan tüm süreç ve faaliyetler arasında eşgüdüm sağlamak, aralarındaki farkları ve benzerlikleri açıklamak, rol ve sorumlulukları ortaya koymaktır  

C) Model sayesinde, farklı kurum içi güvence mekanizmalarının eşgüdümü sağlanmış, rol ve sorumlulukları tanımlanmış, birbirleri ile sinerji sağlayacak şekilde işlev göstermeleri hedeflenmiştir

D) Üçlü savunma hattı 8 bileşenden oluşan, kurumsal risk yönetimini açıklayan bir modeldir

E) 3’ lü Savunma Hattı Modeli, aynı zamanda, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim arasındaki ilişkiye de açıklık getirmektedir  

4869 NUMARALI CEVAP


cevap D) Üçlü savunma hattı 8 bileşenden oluşan, kurumsal risk yönetimini açıklayan bir modeldir

Cevaplayan: aydinaydin90 |

Cevap sayısı: 
1