Ticaret unvanlarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Tacirler ve esnaflar tarafından kullanılır.

B) Tescil edilen ticaret unvanı ticari işletmenin görünen bir yerine okunaklı şekilde yazılır.

C) Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılır.

D) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kişinin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşur.

E) Ticaret unvanları ticaret sicili müdürlüklerinde tescil edilir.

4713 NUMARALI CEVAP


A) Tacirler ve esnaflar tarafından kullanılır.

Cevaplayan: hakansahin |

Cevap sayısı: 
1