Yükleniyor...

0
Aktivite Oranı
0
İçerik
0
Takipçi

Sorduğu Sorular

   
0
Destek
0
Cevap
25.10.2016 11:12
08.08.2018 14:57
Yeni, sanayiye uygulanabilir, ancak tekniğin bilinen durumunu aşmayan ...

A) Faydalı model belgesi

B) İhtira beratı

C) Tasarım

D) Patent

E) Marka

   
0
Destek
1
Cevap
09.08.2018 13:46
Ticaret unvanlarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi...

A) Tacirler ve esnaflar tarafından kullanılır.

B) Tescil edilen ticaret unvanı ticari işletmenin görünen bir yerine okunaklı şekilde yazılır.

C) Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılır.

D) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kişinin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyad

   
0
Destek
1
Cevap
24.08.2018 12:13
Aşağıdaki işaretlerden hangisinin marka olarak tescili talebi 556 sayı...

A) Ticaret alanında nitelik bildiren işaretler.

B) Ayırt edici olmayan işaretler.

C) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretler.

D) Mal veya hizmetin kalitesi konusunda halkı yanıltacak işaretler.

E) Başkasına ait kişi ismi ya da fotoğrafı içeren işaretler

   
0
Destek
0
Cevap
24.08.2018 12:23
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı nedir?

A) %3

B) %6

C) %2

D) %11

E) %4

   
0
Destek
0
Cevap
24.08.2018 12:54
Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu kapsamında yer almaktadır?

A) Ev hizmetlerinde çalışanlar

B) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar

C) Çıraklar

D) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işlerde çalışanlar  

E) Elliden az işçi çalıştırılan (elli dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde çalışanlar

   
0
Destek
1
Cevap
24.08.2018 12:57
Türk sosyal güvenlik hukukunda aşağıdaki risklerden hangisine karşı ko...

A) Yaşlılık

B) İşsizlik

C) Analık

D) Aile yardımları

E) İş kazası ve meslek hastalığı

   
0
Destek
0
Cevap
24.08.2018 13:03
TBK 54.madde uyarınca iş kazasından doğan maddi tazminat kapsamında aş...

A) Tedavi giderleri  

B) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

C) Kazanç kayıpları     

D) Geçirilen kaza sonucunda duyulan acı ve çekilen ıstırap

E) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar 

   
0
Destek
1
Cevap
22.11.2016 07:38
Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde tutundurma faaliyetleri genel ol...

A) Kolayda ürünler

B) Beğenmeli ürünler

C) Aranmayan ürünler

D) Lüks ürünler

E) Özellikli ürünler

   
0
Destek
1
Cevap

Cevapladığı Sorular

22.11.2017 10:47
Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre deniz hukukundaki k...

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre deniz hukukundaki kıymetli evrak niteliğinde olan taşıma senetlerindendir?

 

A) Poliçe

B) Bono

C) Pay senedi

D) İlmühaber

E) Konişmento

   
0
Destek
1
Cevap
15.03.2018 07:36
İç denetim bulgularını kayıt altına alırken, hangi unsur/unsurlara bul...

A) Bulgunun kriteri  

B) Bulgunun önerisi

C) Bulgunun nedeni, etkisi ve kriteri

D) Bulgunun etkisi  

E) Bulgunun sorumlusu  

   
0
Destek
1
Cevap
22.11.2016 07:39
Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin türdeş olmamasının getirdiği sonu...

A) Müşterilere kolay bir şekilde iletilemez.

B) Müşteriler üretim sürecinin parasıdırlar.

C) Hizmetlerin sahipliğinin aktarılamaz.

D) İki ayrı hizmetin verilmesi imkansızdır.

E) Talepteki dalgalanmaların yönetilmesi zordur.

   
0
Destek
1
Cevap
22.11.2016 07:40
Açık ve özel büro ayırımı hangi büro sınıflandırmasına aittir?

A) Yaratıcı bürolar

B) Uzmanlık alanlarına göre bürolar

C) Sanal bürolar

D) Yerleşim biçimlerine göre bürolar

E) Kuruluş amaçlarına göre bürolar

   
0
Destek
1
Cevap
22.11.2016 07:41
Aşağıdakilerden hangisi eksik borç değildir?

A) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar

B) Evlenme simsarlığından doğan borçlar

C) Zamanaşımına uğramış borçlar

D) Kumar ve bahisten doğan borçlar

E) Ahlâki ödevlerden doğan borçlar 

   
0
Destek
1
Cevap
16.09.2018 19:31
Gerçek risksiz faiz oranı (yalın faiz oranı) için aşağıdakilerden hang...

A) Gerçek risksiz faiz oranı, yalnızca enflasyon ve risk primlerini içerir.

B) Gerçek risksiz faiz oranı, yalnızca tüketimi ertelemenin bedelini ve enflasyonu içerir.

C) Gerçek risksiz faiz oranı, yalnızca tüketimi ertelemenin bedelini ve risk primlerini içerir.

D) Gerçek risksiz faiz oranı, risk primlerini içermez. Ancak enflasyon primini içerir.

E) Gerçek risksiz f

   
0
Destek
1
Cevap

Listeleri

Bu kullanıcının listesi bulunmuyor.