Yaklaşık olarak bir işletmenin üretim kapasitesinin karlılığını; aşağıdaki oranlardan hangisi daha iyi gösterir?

A) Dönem Net Karı / Aktifler

B) Dönem Net Karı / Maddi Duran Varlıklar

C) Dönem Net Karı / Net Satışlar

D) Dönem Net Karı / Dönen Varlıklar

E) Dönem Net Karı / Özkaynaklar

4873 NUMARALI CEVAP


cevap B) Dönem Net Karı / Maddi Duran Varlıklar

Cevaplayan: aydinaydin90 |

Cevap sayısı: 
1