Yükleniyor...

0
Aktivite Oranı
0
İçerik
0
Takipçi
0

Sorduğu Sorular

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 31.08.2017 10:09
Aşağıdakilerden hangisi Repo için her zaman doğrudur?
 1. Repoya bağlı menkul kıymetin vade sonunda geri satılması mümkün değildir.   
 2. Reponun arkasında her zaman referans bir menkul kıymet vardır. 
 3. Vade sonunda ödenecek menkul kıymetin fiyatı belli değildir. 
 4. Reponun geri ödeme tarihi belli değildir. 
 5. Bankanın verdiği Repo makbuzu devlet
   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 31.08.2017 10:12
Aşağıdakilerden hangisi başlıca Türev araçları arasındadır?
 1. Opsiyon
 2. Eurobond
 3. Repo
 4. Tahvil
 5. Hazine Bonosu 
   
0
Destek
2
Cevap
Denetçi 01.09.2017 20:14
İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangi...
 1. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplamı değişmezse; dönen varlıklar arttığında likidite artar.
 2. Dönen varlıkların toplamı değişmezse; kısa vadeli borçlar arttığında likidite azalır.
 3. Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeterliliğidir.
 4. İşletmenin net işletme sermayesi arttığında likidite artar.
   
0
Destek
1
Cevap

Cevapladığı Sorular

Stajyer Rau 29.09.2016 20:04
Faturada hesap bakiyesi bildirmek zorunlu mudur?

Örneğin faturada "Bu fatura itibariyle hesap bakiyeniz: xxx TL'dir" şekilnde bir ibare zorunlu mudur?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.09.2016 20:05
Müstahsil makbuzu ile ilgili aşağıdaki bilgi doğru mudur?

Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.09.2016 20:08
Muhasebe fişleri kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar mı?

Bazı forumlarda cevap şıklarında bu yazıyor: Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar. doğru mudur?

   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.09.2016 20:28
Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden ha...

A) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.

B) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.

C) Örf ve teamüllere göre belge verilm

   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap

Listeleri

3 Soru