Yükleniyor...

0
Aktivite Oranı
0
İçerik
0
Takipçi
0

Sorduğu Sorular

Denetçi 01.09.2017 20:16
İşletme işlemlerini kayıt altına alırken aşağıdaki kavramlardan hangis...
 1. Muhasebenin temel kavramları
 2. Muhasebenin temel varsayımları
 3. Denetim standartları
 4. Muhasebe standartları
 5. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 01.09.2017 21:06
Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarındand...
 1. Yatırım Kararları
 2. Finansman Kararları
 3. Kâr Dağıtımı Kararları

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve III.

D) Yalnızca II

E) I., II. ve III.

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 01.09.2017 21:13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2)
 1. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu işletme ortaklarının servetini artırmaktır
 2. Finansal yöneticinin temel amacı, şirketin dönem net karını artırmaktır.
 3. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu şirketin hisse senetlerinin defter değerini artırmaktır.

A) I. ve III.

B) I.ve II.

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 03.09.2017 12:41
Vadeli işlemler (türev ürünler), aşağıdaki finans alanlarından hangisi...

A) Portföy Yönetimi

B) Bireysel Finans

C) Makro Finans

D) Finansal Risk Yönetimi

E) Finansal Yönetim

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 03.09.2017 12:46
Bugün 4.000 TL’yi %20 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 4 y...

A) 7.785 TL

B) 8.049 TL

C) 8.000 TL

D) 7.856 TL

E) 8.294 TL

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 03.09.2017 12:55
   
0
Destek
0
Cevap
Denetçi 03.09.2017 13:04
Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarından ...

A) Bütçeleme Kararları

B) Nakit Yönetimi Kararları BU YANLIŞ ELEYELİM.

C) Büyüme Kararları

D) Finansman Kararları

E) Sermaye Artırımı Kararları

   
0
Destek
2
Cevap
Denetçi 03.09.2017 13:33
Likidite kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maddi duran varlıkların likiditesi, stokların likiditesinden yüksektir. 

B) Likidite; varlığın nakte dönüşme hızından da, nakte dönüşürken uğrayacağı değer kaybından da  etkilenir.

C) Bir varlığın nakte dönüşürken, ne oranda değer kaybına uğrayarak satıldığı bu varlığın likiditesi üzerinde etkilidir.

D) Bir varlığın nakte dönüşme hızı, bu varlığın likiditesi üz

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 04.09.2017 09:41
Bugün 6.000 TL’yi %15 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 3 y...

A) 3.423 TL

B) 3.098 TL

C) 3.125 TL

D) 3.512 TL

E) 3.217 TL

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 04.09.2017 16:34
Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinde, aşağıdaki yöntemlerden ha...

A) Satışların yüzdesi yöntemi

B) Geri ödeme dönemi yöntemi

C) İç getiri oranı yöntemi

D) Karlılık endeksi yöntemi

E) Net bugünkü değer yöntemi

   
0
Destek
1
Cevap

Cevapladığı Sorular

   
0
Destek
1
Cevap
   
1
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 10.06.2016 10:54
Plaka Makbuzunda KDV Nasıl Hesaplanır?

Merhaba,

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka karşılığında vermiş olduğu makbuzda "28.02.2004 tarih ve 25387 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğine göre taşıt plakaları özel matrah kdv'ye tabidir" yazıyor. Bu durumda KDV'yi ne şekilde ayırmalıyım?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.07.2016 11:44
Kanuni Süresinden Sonra KDV Beyannamesinde Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Kesilen bir faturanın KDV beyannamesine eklenmediğini fark ettik, düzeltme beyannamesi hazırlayarak sisteme yüklüyoruz, ödeme çıkmıyor, hangi kutucukları seçmem gerekiyor.

   
0
Destek
1
Cevap

Listeleri

3 Soru