Yükleniyor...

0
Aktivite Oranı
0
İçerik
0
Takipçi
0

Sorduğu Sorular

Denetçi 04.09.2017 16:37
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.

B) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.

C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenm

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 07.09.2017 08:55
Bugün 2.000 TL’yi %10 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 3 y...

A) 2.652 TL

B) 2.256 TL

C) 2.265 TL

D) 2.662 TL

E) 2.526 TL

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 07.09.2017 09:12
Bu bilgilere göre, sabit maliyetlerin %10 azalması başabaş noktası sat...

C Üretim İşletmesi'nin yıllık 50.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 10:48
Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzeme giderlerine bir örnektir?

A) Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği

B) İplik üretiminde kullanılan yün

C) Mobilya üretiminde kullanılan kereste

D) Makine tamirinde kullanılan yedek parça

E) Cam üretiminde kullanılan kum

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 10:57
Bu bilgilere göre, işletmenin Mart ayı sonundaki hammadde stoklarının ...

AB Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kağıt için gerekli olan hammaddeye ilişkin Mart ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

 

Birim Satış Fiyatı

40 TL

Birim Değişken Maliyet

 

Satın Alınan

Kullanılan

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 10:58
Mamul üretiminde direkt işçilik giderleri ile direkt ilk madde ve malz...

A) Tamamlama giderleri

B) Değişken giderler

C) Sabit giderler

D) Dönüştürme giderleri

E) Genel üretim giderleri

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 11:15
Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi ticaret şirketi niteliğini haiz o...

A) Kooperatifler

B) Anonim şirketler

C) Limited şirketler

D) Kollektif şirketler

E) Adi şirketler

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 11:19
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kollek...

A) Şirkete sermaye olarak gayrimenkul getirmek isteyen (C) gerçek kişisi

B) Şirkete sermaye olarak 100.000-TL nakit getirmek isteyen (A) Anonim Şirketi

C) Şirkete sermaye olarak emeğini getirmek isteyen (B) gerçek kişisi

D) Başka bir faaliyet alanında esnaf işletmesi işleten (D) gerçek kişisi

E) Başka bir faaliyet alanında ticari işletme işleten (E) gerçek kiş

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 13:27
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri açısından opt...

I)          Proje ürünün maliyet fonksiyonunun tespiti

II)        Alternatif kısa dönemli kapasitelerin belirlenmesi

III)      Ölçeğe göre getiri veya ölçek ekonomisinin hesaplanması

A) Yalnız II  

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 13:29
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Yatırım Projesi tanımı aç...

I)       İşletmeler açısından proje tanımlanan bir amaç çerçevesinde belirli bir süreç dahilinde bir ürün, servis veya sonuç üretmek için gerekli olan geçici faaliyetler topluluğudur.

II)      Projeler içerisindeki faaliyetlerin birbiriyle ilişkili olmalıdır.

III)  

   
0
Destek
1
Cevap

Cevapladığı Sorular

   
0
Destek
1
Cevap
   
1
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 10.06.2016 10:54
Plaka Makbuzunda KDV Nasıl Hesaplanır?

Merhaba,

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka karşılığında vermiş olduğu makbuzda "28.02.2004 tarih ve 25387 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğine göre taşıt plakaları özel matrah kdv'ye tabidir" yazıyor. Bu durumda KDV'yi ne şekilde ayırmalıyım?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.07.2016 11:44
Kanuni Süresinden Sonra KDV Beyannamesinde Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Kesilen bir faturanın KDV beyannamesine eklenmediğini fark ettik, düzeltme beyannamesi hazırlayarak sisteme yüklüyoruz, ödeme çıkmıyor, hangi kutucukları seçmem gerekiyor.

   
0
Destek
1
Cevap

Listeleri

3 Soru