Yükleniyor...

0
Aktivite Oranı
0
İçerik
0
Takipçi
0

Sorduğu Sorular

Denetçi 09.09.2017 13:31
Aşağıdakilerden hangisi yatırım proje analizinde kullanılan temel fina...

A) Fiyat kazanç değeri yaklaşımı  

B) Net bugünkü değer yöntemi  

C) Karlılık endeksi yaklaşımı  

D) İç karlılık oranı yöntemi  

E) Geri ödeme süresi yöntemi  

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 13:32
Aşağıdakilerden hangisi farklı yatırım projelerinin seçimine yönelik k...

A) Hurwicz’in Eşdeğer İhtimal Kriteri

B) Minimin Kriteri  

C) Maksimaks Kriteri

D) Minimaks Pişmanlık Kriteri

E) Maksimin Kriteri  

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 13:34
Aşağıdakilerden hangisi Net Bugünkü Değer yöntemi ile ilgili olarak sö...

A) Sermayenin fırsat maliyeti veya paranın zaman değeri olarak tanımlanan indirgeme oranı, aynı zamanda iskonto oranı olarak da bilinir.  

B) Geri Ödeme Süresi Yöntemi’ndeki bazı olumsuzların bertaraf edilebilmesi amacıyla karar vericiye rasyonel bir değerlendirme olanağı sunmaktadır.  

C) Net Bugünkü Değer yaklaşımında bulunan değer, belirli bir yatırım projes

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 13:38
Birinci sınıf tüccarlar hangi esasa göre defter tutar?

A) Finansal tablolar esası

B) İşletme hesabı esası

C) Nakit esası

D) Bilanço esası

E) Sermaye piyasası esası

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 09.09.2017 13:38
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizindeki fizibilite ç...

I)          GANNT Şeması, projedeki faaliyetlerin yatay çubuk grafik yardımıyla hangi sürelerde başlayıp biteceğine yönelik bilgileri sunar.

II)        Kritik Yol Yöntemi’nde (CPM), projedeki faaliyetlerin tamamlanma zamanları, belirli olasılık dağılımları serg

   
0
Destek
0
Cevap
Denetçi 12.09.2017 19:47
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projesi analizinde kull...

I)          GANNT Şeması projenin gerçekleştirilmesi için planlanan faaliyetlerin tamamlanma sürelerini, en erken başlama ve bitiş sürelerini, en geç başlama ve bitiş sürelerini içerir.

II)        GANNT Şemasında zaman çizgisi içerisinde faaliyetlerin öncüllük ve ardıllık du

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 12.09.2017 20:15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri analizi...

I)          Proje ürünün satılması planlanan pazarın büyüklüğü, aktörlerin sayısı ve pazar payları, sektördeki teşvik mekanizmaları ile vergisel hususlar pazarın dinamiğini etkilemektedir.

II)        Pazardaki lider konumdaki firmaların ve ürünlerin durumu, sektördeki gelişm

   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 13.09.2017 08:44
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projesi analizinde en g...

I)          Projenin asgari tamamlanma süresinde gerçekleştirilmesini sağlayan her faaliyetin en geç başlama (LS) ve en geç bitiş (LF) sürelerini belirlenmesi gereklidir. Bunun için şebeke yapısı geriye doğru (sağdan sola doğru) analize tabi tutulur.

II)     

   
0
Destek
1
Cevap
Denetçi 13.09.2017 08:46
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ihracat istisnası uygulanabilmesine il...

A) Teslim yurtdışındaki bir müşteriye yapılmış olmalıdır

B) Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına yurtiçinde teslimi

C) Yurtiçinde bulunan bir işletmenin yurtdışında bulunan şubesi yurtdışındaki müşteri tabiri içinde sayılır

D) İkametgâhı, işyeri ve kanuni iş merkezi yurtdışında olan alıcılar yurtdışındaki müşteri tabiri içinde sayılır

<

   
0
Destek
1
Cevap

Cevapladığı Sorular

   
0
Destek
1
Cevap
   
1
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 10.06.2016 10:54
Plaka Makbuzunda KDV Nasıl Hesaplanır?

Merhaba,

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka karşılığında vermiş olduğu makbuzda "28.02.2004 tarih ve 25387 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğine göre taşıt plakaları özel matrah kdv'ye tabidir" yazıyor. Bu durumda KDV'yi ne şekilde ayırmalıyım?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.07.2016 11:44
Kanuni Süresinden Sonra KDV Beyannamesinde Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Kesilen bir faturanın KDV beyannamesine eklenmediğini fark ettik, düzeltme beyannamesi hazırlayarak sisteme yüklüyoruz, ödeme çıkmıyor, hangi kutucukları seçmem gerekiyor.

   
0
Destek
1
Cevap

Listeleri

3 Soru